Página de inicio

Caminando en polaco- punto de atención a los peregrinos polacos

Facilitamos la información y el contacto con los albergues, hostales, pensiones, casas rurales, hoteles, hospedajes promoviendo los negocios locales en Galicia; ayudamos en la gestión de reservas.
– Facilitamos la información sobre la red de transporte público y privado, viajes organizados por Galicia y, como en el caso anterior, proporcionamos la ayuda en la gestión de reservas.
– Facilitamos la información y el contacto con los guías oficiales, guías acompañantes de habla polaca y otro tipo de acompañamiento turístico, siempre promoviendo los negocios locales.
– Facilitamos la información sobre los productos de artesanía, recuerdos típicos gallegos, productos de alimentación, servicios demandados por los viajeros polacos, incluyendo espectáculos, eventos culturales, catas de gastronomía gallega, talleres de artesanía local, conciertos, conferencias, charlas y cualquier otro tipo de servicios y productos. También, organizamos encuentros para los peregrinos polacos durante los cuales, los peregrinos cuentan sus historias y las experiencias vividas durante el Camino de Santiago.

¡Buen camino!

Droga po polsku- punkt informacyjny dla pielgrzymów z Polski

– Ułatwiamy kontakty ze schroniskami, hostelami, pensjonatami, rezydencjami agroturystycznymi, hotelami, kwaterami promując lokalne firmy w Galicji; pomagamy w zarządzaniu rezerwacjami.
– Udzielamy informacji na temat publicznej i prywatnej sieci transportowej, wyjazdów zorganizowanych w Galicji i, podobnie jak w poprzednim przypadku, zapewniamy pomoc w zarządzaniu rezerwacjami.
– Udzielamy informacji i ułatwiamy kontakt z oficjalnymi przewodnikami, polskojęzycznymi, pilotami i innymi akompaniamentami turystycznymi, zawsze promując lokalne firmy.
– Udzielamy informacji na temat wyrobów rękodzielniczych, typowych galicyjskich pamiątek, produktów spożywczych, usług , którymi są zainteresowani polscy pielgrzymi, w tym pokazów, wydarzeń kulturalnych, galicyjskich degustacji produktów spożywczych, lokalnych warsztatów rzemieślniczych, koncertów, konferencji, rozmów oraz wszelkiego innego rodzaju usług i produktów. Organizujemy również spotkania dla polskich pielgrzymów, podczas których pielgrzymi opowiadają swoje historie i doświadczenia przeżyte podczas Drogi do Santiago.

Szcześliwej Drogi!

Crea tu sitio web con WordPress.com
Comenzar